EYs Havbruksseminar i Bergen

Publisert 21. april 2017, kl. 11:10  /  Ukategorisert

Dato: Onsdag 3.mai 2017

Tid: 08.30 – 12.00

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5

Meld deg på

Hvordan ser fremtiden ut for norsk fiskeoppdrett?

Havbruksnæringen er en viktig industri i norsk målestokk, og oppdrettsselskapene har opplevd en formidabel inntjeningsvekst de siste årene primært drevet av høy laksepris. Den høye lakseprisen har også hatt positive effekter for store deler av verdikjeden knyttet opp mot oppdrettsselskapene. Men vil denne positive utviklingen kunne fortsette? Hvilke muligheter og utfordringer står man ovenfor i tiden som kommer?

Vi har invitert bransjeaktører til å belyse temaet og peke ut retningen fremover. Samtidig vil EY lansere og presentere funnene fra sin første analyse av den norske havbruksnæringen.

Følgende temaer blir behandlet:

  • EYs rapport «The Norwegian Aquaculture Analysis 2016» v/ Eirik Moe, partner EY Assurance og Merete Skage, partner EY TAS
  • Globale trender og forventninger, v/ Hogne Tyssøy, porteføljeforvalter aksjer og partner i Holberg Fondene
  • Synspunkter på havbruksnæringen fra et PE-ståsted, herunder markedet for utstyrsleverandører v/Håkon André Berg, partner Broodstock Capital
  • Når og hvordan løse bransjens biologiske utfordringer? v/ Johan Kvalheim, general manager, MDS Animal Health
  • Hvordan bidrar fôr til helse og bærekraft i moderne fiskeoppdrett v/ Gunnar Molland, Produktsjef Helse, BioMar
  • Er fisken på vei på land? Status og synspunkter på utviklingen v/ Per Grieg Jr., styreleder i Grieg Seafood
  • Effektivisering i havbruk: Big Data v/ Maria B. Helsengreen, partner EY Advisory

Målgruppe: Ledere, styremedlemmer, eiere/investorer, banker, offentlige aktører, rådgivere (revisorer, advokater o.l) og media/fagpresse.

Påmeldingsfrist: 26. april

Seminaret er gratis. Registrering og lett servering fra kl. 08.00

Ved spørsmål, vennligst kontakt Renate Vevang, mobil +47 411 40 022