Næringsutviklingsfondet 2017

Publisert 30. november 2017, kl. 12:13  /  Ukategorisert

Bedrifter som fikk tildelt midler fra Næringsutviklingsfondet 2017

 

Nytt fra i år, er et inngått samarbeid mellom Askøy Næringslivsforening og Sparebanken Vest, om å forvalte gavemidler til næringsutvikling til Askøybedrifter med gode prosjekter. Dette kan være omstillingsprosjekt, prosjekt for å satse på nye markeder eller andre tiltak for å utvikle bedriften. Formålet med støtten er å bidra til god næringsutvikling og vekst for bedrifter i Askøy Kommune.

Prosjektbeskrivelsene til de tre bedriftene er evaluert på bakgrunn av følgende områder;

  • Verdiskaping/ nye arbeidsplasser
  • Arbeidsmetoder
  • Miljøhensyn
  • Profilering av egen kommune og region
  • Kompetanse/ skole/ næringsliv
  • Eksport
  • Gjennomføringsevne

Juryen som medvirket:

Tore Dale, Næringssjef – Askøy Kommune
Gisle Nondal, R&D Manager – GCE Subsea
Bendt Nilsen, Konsulent

Summen vi i år delte ut var på tilsammen kr. 100 000,- Summen ble fordelt på tre bedrifter:
AkvaTotal fikk tildelt kr. 40 000,-
Baksthuset på Ask fikk tildelt kr. 30 000,-
Gone Paddling fikk tildelt kr. 30 000,-

Utdelingen foregikk i år på ANF sitt julebord. Sparebanken Vest, representert ved banksjef Olav Hovland, hadde den gleden av å dele ut midlene, til stor glede for de bedriftene som nå kommer et steg videre i prosessen sin, med tanke på videreutvikling av sine prosjekt.

Fra venstre; Banksjef i Sparebanken Vest, Olav Hovland, Kristin og Endre Rosvold (Gone Paddling), Mariann Kvarme (Baksthuset på Ask), Morten Midtbø og Ivar Andreassen (AkvaTotal) og Elin Rong Kjerrgård (ANF).

 

Vi gratulerer alle tre bedriftene som fikk tildelt midler fra Næringsutviklingsfondet i år!

 

Askøy Næringslivsforening