ANF


Askøy Næringslivsforening blir i dag ledet av et styre på seks stk. Du kan se hvem på siden om styret.

Foreningen har mange medlemmer, og du kan bli en av dem. Se dagens medlemmer på siden om medlemsbedrifter.

For å dekke våre medlemmers interesser er det vedtatt at ANF skal fokusere på fire arbeidsområder. Disse kan du lese om på siden om arbeidsområder.

iStock_000000077653Small

Askøy Næringslivsforening er en organisasjon for næringslivet på Askøy, både store bedrifter og personlig foretak. Vi har i dag 120 medlemsbedrifter, og er i god vekst. Men fortsatt er det mange bedrifter vi ønsker velkommen som medlem.

 

Formålet med Askøy Næringslivsforening er å:

• representere næringslivet ovenfor samfunnet

• være høringsorgan i næringspolitiske spørsmål

• være en partrepresentant i enkeltsaker

• medvirke til å skape et næringsmiljø i kommunen

• medvirke til kompetanseoppbygging

 

ANF har arrangert møter omkring temaer som:

• Samferdsel

• Ledelse

• Kjernegruppe

• Næring

• Vært arrangør av næringspolitiske møter m.m.

• Deltatt i arbeid tilknyttet bygging av nytt kulturhus og nytt idrettsanlegg

• Evaluering av næringspolitikk m.m.