Arbeidsområder


For å dekke våre medlemmers interesser er det vedtatt at ANF skal fokusere på følgende fire arbeidsområder:


Askøy har lange tradisjoner med håndverk og senere også industrielle bedrifter. ANF har mange medlemmer som driver sin hovedaktivitet innenfor denne kategorien. De senere årene har flere store og verdensledende industriaktører etablert seg på Askøy, noe som gir positive ringvirkninger for mange av de mindre aktørene.


Ansvarlig: Arnt Rune Andreassen og Rudi Soltvedt.

Tidligere hadde handelsstanden på Askøy en egen forening som sammen med håndtverk og industrilaget ble til Askøy Næringslivsforening. Askøy har mange små og store butikker og flere kjøpesentre, men også flere bedrifter som opererer innenfor reiseliv. Askøy har en storslått og variert natur og historie som er kjent langt utenfor landets grenser. Sjøen og flere historiske steder, sammen med nærheten til Bergen gjør at vi har mye å tilby tilreisende fra fjern og nær.


Ansvarlig: Rudi Soltvedt.

Askøy er en gründerkommune. Årlig etableres det flere hundre nye virksomheter på Askøy. Dette kan trekkes tilbake til et askøyfolk som har vært nødt til å klare seg selv med begrensede ressurser frem til i dag der Askøy fremstår som en næringsvennlig kommune som tar godt i mot gründere og nyetablerte. ANF vet at det eneste en gründer har nok av er lite penger og tilbyr derfor bedrifter i oppstartsfasen gratismedlemskap i et år slik at de kan delta på våre arrangement uten å tenke på at det koster penger. ANF tilbyr også spesialtilpassede møter og samlinger med tema som er spesielt lagt til rette for deg som nyetablert i næringslivet.


Ansvarlig:

De mange industrielle bedriftene på Askøy har et stort behov for kompetent arbeidskraft. ANF har i mange år jobbet for at utdanningsinstitusjonene og næringslivet jobber sammen for å sikre at dagens elever blir morgendagens foretrukne arbeidstakere. Selv om dette har vært mest aktuelt for yrkesfagene, ser vi nå at flere og flere tar fagutdanning innenfor kontor, service og helsefagene. Ved å opprettholde et slikt godt samarbeid fremover sikrer vi også at de elevene som utdannes er best mulig forberedt den dagen de skal starte sin arbeidskarriere.


Ansvarlig: