Formål


Askøy Næringslivsforening er en organisasjon for næringslivet på Askøy, både store bedrifter og personlig foretak. Vi har i dag 120 medlemsbedrifter, og er i god vekst. Men fortsatt er det mange bedrifter vi ønsker velkommen som medlem.

 

Formålet med Askøy Næringslivsforening er å:

• representere næringslivet ovenfor samfunnet

• være høringsorgan i næringspolitiske spørsmål

• være en partrepresentant i enkeltsaker

• medvirke til å skape et næringsmiljø i kommunen

• medvirke til kompetanseoppbygging

 

ANF har arrangert møter omkring temaer som:

• Samferdsel

• Ledelse

• Kjernegruppe

• Næring

• Vært arrangør av næringspolitiske møter m.m.

• Deltatt i arbeid tilknyttet bygging av nytt kulturhus og nytt idrettsanlegg

• Evaluering av næringspolitikk m.m.


Se våre medlemsbedrifter, arbeidsområder eller styret i ANF.

iStock_000000077653Small