På foredrag med Norsk Geologisk Forening avd. Bergen – Torsdag 30.mars 2017

Publisert 23. april 2017, kl. 8:12  /  Ukategorisert

Askøy Næringslivsforening var tilstede og hørte på Professor Rolf Birger Pedersen dele sin kunnskap i et spennende foredrag om dyphavet, på Høyteknologisenteret i Bergen. Professor Rolf Birger Pedersen er ansatt ved Universitetet i Bergen og er bl.a. senterleder for Kristian Gerhard Jebsen-senter for dyphavsforskning, tidligere kjent som Senter for Geobiologi.

Det er i anledningen åpningen av Jebsen-senteret (som trådte i kraft 1.januar 2017) at Havlaben ønskes vist frem, som med forskerne som bidrar til prosjektet er i verdensklasse på sitt område. En entusiastisk gjeng med studenter og andre interesserte fikk seg også en omvisning på Norsk Havlaboratorium etterpå, i regi av interesseorganisasjonen Norsk Geologisk Forening, avdeling Bergen.


Over: Havlaboratoriet i Bergen. Bildet tatt av: Askøy Næringslivsforeningm>

Norsk Havlaboratorium ble åpnet i mai 2016 av Erna Solberg, og fungerer som laboratorium og verksted.Her samles utstyr som eies og drives av Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og til dels forsvaret.

Universitetet i Bergen (UiB) har i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) og Forsvaret, et spennende forskningsprosjekt på gang under havet. Her prøver forskere å forstå et samspill mellom geologi og biologi som kanskje kan gi svar på noen av de store spørsmålene i livet: hvordan ble livet egentlig til?

ÆGIR 6000 er en ROV( https://no.m.wikipedia.org/wiki/Fjernstyrt_undervannsfarkost )utviklet av Kystdesign og produsert i Haugesund ( http://kystdesign.no ). Ægir 6000 kan dykke ned til 6000m. ROV sin oppgave er å være forskernes øyne og hender nede i dyphavet for å innhente prøver og målinger på havbunnen. Prøvene er fra bl. a temperatur, type mineraler og gasser. Dette er et forskningsprosjekt som blir svært interessant og følge med på fremover.


Over: Her ser vi ÆGIR 6000, som er utviklet av Kystdesign. Bildet tatt av: Askøy Næringslivsforening.


Over: Til venstre ser dere deler av TMS. På bildet til høyre, vises en mineral stein som er hentet opp fra havdypet, som dere kan se utstilt på Havlaboratoriet. Bildene tatt av: Askøy Næringslivsforening.


Over: ROV & TMS vei ned i havet for å ta målinger og innhente prøver. Bildet tatt av: Askøy Næringslivsforening.

Visste du at 60 % av jorden består av dyphav og at gjennomsnittsdybden er på 4 000 meter? Temperaturen på vannet som kommer ut av varmekilder nedi havet kan være opp mot 400 grader celsius. Varmekildene kan leve 10 000 -20 000 år.


Over: Her ser dere et glimt av en vulkan på Knipovichryggen, på 3500 meters dyp.
Bildet tatt av Ægir6000/Askøy Næringslivsforening.

For de av dere som har vært på Island, med sitt vulkanske utseende, vet hvordan terrenget der ser ut. Under havet er det lignende terreng, som UiB og HI sine forskere driver og klatrer i. Disse vulkanen er aktive, men vi merker ingenting til dette. Det er på, og i nærheten av disse vulkanske terrengene funnet «tegn til liv».


Over: På Havlaboratoriet i Bergen viser de film fra 700 meters dyp, Soria Moria, Nordvest for Jan Mayen. Bildet tatt av: Ægir6000/Askøy Næringslivsforening.

Synes du dette var interessant? Da kan du lese mer her: www.uib.no/kgj-dyphav

En takk til Norsk Geologisk Forening avd. Bergen og Rolf Birger Pedersen (UiB), Håvard Stubseid, Johannes Vik Seljebotn. Takk også til Stig Vågenes og Emilie Randeberg, for å ha medvirket til artikkelens faglige innhold. Bilder tatt av Askøy Næringslivsforening.