Næringsutviklingsfond


Askøy Næringslivsforening har inngått samarbeid med Sparebanken Vest om å forvalte gavemidler til næringsutvikling til Askøybedrifter med gode prosjekter. Dette kan være omstillingsprosjekt, prosjekt for å satse på nye markeder eller andre tiltak for å utvikle bedriften.

Formålet med støtten er å bidra til god næringsutvikling og vekst for bedrifter i Askøy Kommune. For å søke om midler må bedrift/ foretak være registrert i Askøy Kommune.

Vi skal dele ut midler på tilsammen kr. 100 000,-


Fra venstre: Fredrik Mikkelsen (SPV avd. Askøy), Elin Rong Kjerrgård (ANF) og Nils-Eivind Holmedal (ANF).

Det er oppnevnt en uavhengig jury som vil bedømme alle søknader.

Prosjektbeskrivelser som viser til resultat innen følgende områder vil bli behandlet:

  • Verdiskaping/ nye arbeidsplasser
  • Arbeidsmetoder
  • Miljøhensyn
  • Profilering av egen kommune og region
  • Kompetanse/ skole/ næringsliv
  • Eksport
  • Gjennomføringsevne

Vedlegg til søknad:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Kostnadsbudsjett
  • Oversikt over nøkkelpersoner i prosjektet

Juryen består av:

Tore Dale, Næringssjef – Askøy Kommune
Gisle Nondal, R&D Manager – GCE Subsea
Bendt Nilsen, Konsulent

Søknadsfrist er 15. oktober 2017

 

Næringsutviklingsfond i samarbeid med Sparebanken Vest – søknadsskjema 2017

 

 

Søknader sendes på epost til post@askoynf.no