Askøy Næringsråd

- Fremmer næringslivets interesser på Askøy

Vestlandskonferansen

ANR ble invitert til vestlandskonferansen i regi av høyre. Her fikk vi anledning til å møte blant annet Erna Solberg, Tom Christer Nilsen med flere fra Vestlandsregionen . Vest næringsråd, Bergens næringsråd, Norhordaland industrilag med flere var representert. Askøy Næringråd var representert ve June Akselsen, … Les mer

Nytt styre i ANR

Det nye styret samlet for første gang etter årsmøte. Som alle andre er ANR påvirket av tiden vi er i, noe som bl a medfører at ting tar tid og ting blir utsatt. Men nå kan vi endelig presentere det nye styret. Svein Vikøren fra … Les mer

Covid-19: Kommunalt næringsfond

Kommunal-og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget ekstraordinære midler til kommunale næringsfond i forbindelse med covid-19-pandemien. Bevilgningen til Vestland fylkeskommune er 75,3 millioner kroner. 1,9 millioner kroner til Askøy Askøy kommune har fått tildelt 1.897.085 kroner av disse midlene. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til … Les mer

Årsmøte

Korona gjør at årets årsmøte avholdes onsdag 17. juni med kun styret tilstede. Innspill til møte sendes til post@askoynf.no innen 15. juni. Vedlagt finnes Regnskap – Valg – Årsmelding. Innstilling fra valgkomiteen – https://askoynf.no/wp-content/uploads/2020/06/VALG.pdf Regnskap 2019 – https://askoynf.no/wp-content/uploads/2020/06/Utkast-regnskap-2019.pdf

ANR vil ha næringssjef i kommunen.

Å få på plass en næringssjef som kan være med og løfte og få næringslivet på beina igjen er spesielt viktig nå i disse corona tider, skriver Rudi Soltvedt på vegne av Askøy næringsråd. Næringslivet på Askøy er inne i sin tøffeste tid etter krigens … Les mer

Støtt lokale bedrifter

Askøy Næringsråd lanserer Støtt Lokalt. Før påske startet vi planleggingen av en støtt lokalt kampanje i forbindelse med at mange bedrifter opplever tøffe tider. Ønsker vi at bedriftene skal være her når Koronakrisen er over må vi bruke dem nå.Vi tenkte logo, FB-side og kampanjer … Les mer

Korona-info fra NAV

Koronavirus og NAV Informasjonsskriv nummer 2 arbeidsgjevarar Askøy & Øygarden NAV region Vest har eige innsatsteam for arbeidsgjevarar på Askøy og Øygarden Det er uverkelege tider no. Å vere arbeidsgjevar er for mange ekstra krevjande, anten ein må kutte eller redusere drifta, eller om ein … Les mer