Askøy Næringsråd

- Fremmer næringslivets interesser på Askøy

Sykle til jobben

Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Kampanjeperioden er fra 20. april til 18. juni. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse. Vi erfarer at kampanjen kan bidra til at deltakerne blir mer aktiv etter endt konkurranse, … Les mer

#Semuligheter

#Semuligheter er en kampanje for å rette søkelyset mot utenforskap og inkludering i og etter koronakrisen. Pandemien har forsterket utfordringene med utenforskap. Noen grupper var særlig utsatte på arbeidsmarkedet også før korona. Personer med funksjonsnedsettelser og helseplager, de som mangler kompetanse og har hull i … Les mer

Ledige grunderlokaler ?

ANR er tilbudt innpass i et kontorfellesskap der de kan drive sin gründervirksomhet og i tillegg få et etterlengtet kontor. I felleskapet er det 24 åpne kontorplasser og 11 kontorer disponibelt, i tillegg er det to konferanserom og stor kantine som kan brukes til frokostmøter/kurs mm Sentral … Les mer

Pressemeldinger fra Askøy kommune

Forskrift om smittevern på arbeidsplasser Kommunestyret vedtok 11. februar 2021 en lokal forskrift for byggebransjen i Askøy kommune. Målet er å unngå ukontrollert spredning av mutert koronavirus i samfunnet som følge av utbrudd til og ved byggeplasser. Trer i kraft 12. februar 2021 Det betyr at … Les mer