Askøy Næringsråd

- Fremmer næringslivets interesser på Askøy

Nye tilskuddsordninger.

Kommunalt næringsfond Covid 19 – Askøy kommune Stortinget har bevilget ekstraordinære midler til kommunale næringsfond i forbindelse med covid-19-pandemien. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er riktige for å motvirke negative virkninger av koronapandemien. Betydningen for arbeidsplasser, … Les mer

Politiet varsler om nettbedrageri.

Det meldes om økning i antallet nettbedragerier i forbindelse med utlysing av stillinger. De siste månedene har politiet i flere distrikter mottatt anmeldelser knyttet til nettrelaterte bedragerier mot søkere til stillinger hos ulike arbeidsgivere. Her følger en beskrivelse av hvordan bedrageriene gjennomføres, hva man selv … Les mer

ANR på plass i Z Huset

8 Juni 2021 åpnet Z Huset dørene og det var ordfører Siv Høgtun som vil sto for selve åpningen, sammen med Askøy Næringsråd og representanter fra Fana Sparebank.  I Z Huset er det en plass for “alle”. Her mikser vi plasser i landskap med faste … Les mer

Frokostmøte med åpning av Grunderparken

Endelig er vi klar til å vise frem vår nye Grunderpark i Z-Huset i Storebotn Næringspark Les mer her: https://zhuset.no/ Her vil det bli en herlig blanding av etablerte og nyetablerte bedrifter i kreativt samvær.Ordfører Siv Høgtun og Styreleder Svein Vikøren står for åpningen i … Les mer

Søk midlar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)

Midlane skal nyttast til opplæringstiltak i bedrifter som er råka av koronakrisa, både ordinære opplæringstiltak og fagbrev på jobb. I første runde lyser vi ut 20 millionar kroner. Søk innan 22. mai. Døme på opplæringstiltak Opplæring som gjer det mogleg for dei tilsette å ta nye oppgåver … Les mer

Årsmøte avholdt.

Hele styret tok gjenvalg på årsmøte som ble holdt 28. april. Også i år måtte vi ty til digital løsning med kun styret tilstede. Med kyndig bistand fra LEP Tekniske Tjenester AS gikk det hele for seg på en smidig og ryddig måte. Vanlige årsmøtesaker … Les mer

Sykle til jobben

Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Kampanjeperioden er fra 20. april til 18. juni. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse. Vi erfarer at kampanjen kan bidra til at deltakerne blir mer aktiv etter endt konkurranse, … Les mer