Askøy Næringsråd

- Fremmer næringslivets interesser på Askøy

Når skal Askøy ansette næringssjef?

«Nå skal Askøy endelig ansette næringssjef» Dette var overskriften på en sak i Askøyværingen tirsdag 4. mai i år. Vi kunne videre lese at «det er mer enn nok å ta tak i, sier rådmannen. Ansettelsen er et viktig skritt for at kommunen kan jobbe mer med næring… … Les mer

Medlemsundersøkelse

Velkommen tilbake til hverdagen – for de fleste av oss. Vi starter høsten med en medlemsundersøkelse i samarbeid med Næringsalliansen. Dette er litt nytt for oss, så håper at mange tar seg tid til å svare. Dere har ca en uke på dere til å … Les mer

Nye tilskuddsordninger.

Kommunalt næringsfond Covid 19 – Askøy kommune Stortinget har bevilget ekstraordinære midler til kommunale næringsfond i forbindelse med covid-19-pandemien. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er riktige for å motvirke negative virkninger av koronapandemien. Betydningen for arbeidsplasser, … Les mer

Politiet varsler om nettbedrageri.

Det meldes om økning i antallet nettbedragerier i forbindelse med utlysing av stillinger. De siste månedene har politiet i flere distrikter mottatt anmeldelser knyttet til nettrelaterte bedragerier mot søkere til stillinger hos ulike arbeidsgivere. Her følger en beskrivelse av hvordan bedrageriene gjennomføres, hva man selv … Les mer

ANR på plass i Z Huset

8 Juni 2021 åpnet Z Huset dørene og det var ordfører Siv Høgtun som vil sto for selve åpningen, sammen med Askøy Næringsråd og representanter fra Fana Sparebank.  I Z Huset er det en plass for “alle”. Her mikser vi plasser i landskap med faste … Les mer

Frokostmøte med åpning av Grunderparken

Endelig er vi klar til å vise frem vår nye Grunderpark i Z-Huset i Storebotn Næringspark Les mer her: https://zhuset.no/ Her vil det bli en herlig blanding av etablerte og nyetablerte bedrifter i kreativt samvær.Ordfører Siv Høgtun og Styreleder Svein Vikøren står for åpningen i … Les mer

Søk midlar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)

Midlane skal nyttast til opplæringstiltak i bedrifter som er råka av koronakrisa, både ordinære opplæringstiltak og fagbrev på jobb. I første runde lyser vi ut 20 millionar kroner. Søk innan 22. mai. Døme på opplæringstiltak Opplæring som gjer det mogleg for dei tilsette å ta nye oppgåver … Les mer