844.000 kroner til næringsliv på Askøy.

Askøy har fått tildelt 844.000 kroner i koronammidler til næringslivet. Ordningen er spesielt rettet mot serveringsbransjen, overnattingsvirksomheter og reisearrangører.

Regjeringen har fordelt 500 mill. kroner gjennom kommunal kompensasjonsordning (tildelingsrunde 6) for å hjelpe lokalt næringsliv gjennom en ny periode med inngripende koronatiltak.

Midlene tildeles SMB-virksomheter som kan dokumentere at de har blitt negativt økonomisk påvirket av nasjonale smitteverntiltak, for eksempel skjenkestopp, i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021.

Hvem kan få?

Ved tildeling av tilskudd skal kommunene bruke den nasjonalt notifiserte ordningen.

Følgende næringer vil bli prioritert:

 • Overnattingsvirksomhet (Næringskode 55), herunder hotellvirksomhet, drift avferieleiligheter og campingplasser.
 • Serveringsvirksomhet (Næringskode 56), herunder restaurantvirksomhet, cateringvirksomhet.
 • Reisebyrå- og reisearrangørvirksomheter (Næringskode 79)

Hvis det er midler igjen vil mindre tilskudd kunne tildeles andre virksomheter som kan dokumentere at de er berørt av smitteverntiltak siste halvår 2021.

Det gjelder følgende type virksomheter:

 • Kulturarrangør
 • Turbuss
 • Taxi
 • Treningssenter
 • Yogastudio

Kriterier for tildeling

 • Støtte skal baseres på faktisk omsetningstap/merkostnad i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, som følge av nasjonale smitteverntiltak. Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetning i perioden 1.7-31.12.2021 sammenlignet med omsetning i perioden 1.7-31.12 2019.
 • Omsetningstapet i tilskuddsperioden samt antall årsverk legges til grunn ved fordeling av støtten. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i normal driftssituasjon.
 • Serveringsvirksomheter må ha serveringsbevilling pr. 1.6.2021 i Askøy kommune.
 • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i Askøy kommune kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.
 • En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern) utenfor kommunen, kan søke dersom driften i Askøy kommune er skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap.
  Unntaket er destinasjonsselskaper eller turistkontorer som fremmer turisme i deres respektive områder, og som eies av virksomheter innenfor Askøy kommune.
 • Søker må kunne vise til skatteattest RF-1 316 (datert 01.01.2022 eller senere). Inneholder denne restanser må man dokumentere utsettelsesavtaler med skatteetaten.
 • Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 og/eller har til hensikt å utbetale utbytte for 2021 kan normalt ikke søke.
 • Det er krav om at søker fyller ut egenerklæring om offentlig støtte, samt egenerklæring om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter.
  Disse erklæringene er innarbeidet i regionalforvaltning.no
 • Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.
 • Askøy kommune vil fordele tilskuddet fortløpende til det ikke er midler igjen.

Hvordan skal en søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no

Det er laget et eget søknadsskjema for midler som tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen. Søknadsskjemaet er lagt inn i regionalforvaltning.no.

Obligatoriske vedlegg:

 • Dokumentasjon på omsetning for perioden 1. juli-31. desember 2021 sammenlignet med perioden 1. juli-31. desember 2019, attestert av regnskapsfører. For mindre virksomheter med søknader på under kr. 20.000,- kan utfyllende egenerklæring være dokumentasjon.
 • Skatteattest utstedt 1. januar 2022 eller senere.
 • Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter
 • Dokumentasjon på antall årsverk i virksomheten.
 • Egenerklæring om annen offentlig støtte.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. februar 2022.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ove Vonheim, telefon 970 51 723
E-post: ove.vonheim@askoy.kommune.no

Del innlegg
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin