Arbeidsområder

Næringslivsforeningen arbeider innen flere områder, men de som er mest nærliggende å trekke fram er:

  • Utdannelse (F.eks. skoler og barnehager)
  • Infrastruktur (F.eks. vei, VA, elektrisitet)
  • Saksbehandling (F.eks. byggesak)
  • Næringspolitikk generelt (partiuavhengig)
  • Markedsføring av Askøy.

Næringsforeningen er opptatt av områder som påvirker eksisterende næring eller områder eller tiltak som muliggjør etablering av ny næring.