Lærdommer fra gode vertskommuner for næringsutvikling

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS og Vista Analyse AS i fellesskap for KS
og NHO.
Rapporten løfter fram hvordan kommuner som over tid har hatt en positiv næringsutvikling har arbeidet for
å realisere en god næringsutvikling i egen kommune. Vi håper at kommunenes erfaringer om både tenking
og arbeidsmetoder kommer til nytte for andre kommuner.
Prosjektgruppen har hatt stor glede av å diskutere foreløpige resultater underveis med en egen referansegruppe satt ned av oppdragsgiver, og ikke minst med ansvarlige for oppfølging i KS Gunvor Eldegard og
Henrik Dons Finsrud. Vi vil rette en stor takk til KS, NHO og referansegruppen for både gode diskusjoner
og tilrettelegging for et krevende intervjuprosjekt. En stor takk også til representantene fra 17 case-kommuner for velvillighet i å dele sine erfaringer fra egen kommune med prosjektgruppen. Les hele rapporten her :

Del innlegg
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin