Ledige grunderlokaler ?

ANR er tilbudt innpass i et kontorfellesskap der de kan drive sin gründervirksomhet og i tillegg få et etterlengtet kontor. I felleskapet er det 24 åpne kontorplasser og 11 kontorer disponibelt, i tillegg er det to konferanserom og stor kantine som kan brukes til frokostmøter/kurs mm Sentral beliggenhet i moderne lokaler med bussforbindelse og parkering.ANR påtar seg kun ansvar for drift av gründervirksomheten og vil selv betale rimelig husleie for eget kontor om økonomien tilsier at det er ok. ANR påtar seg ikke et økonomisk ansvar ovenfor utleier. Eventuelle leieinntekter tilfaller utleier.
Har dere noe tilsvarende ledig som kan passe ANR ta kontakt på post@askoynf.no 
Del innlegg
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin