Når skal Askøy ansette næringssjef?

«Nå skal Askøy endelig ansette næringssjef»

Dette var overskriften på en sak i Askøyværingen tirsdag 4. mai i år.

Vi kunne videre lese at «det er mer enn nok å ta tak i, sier rådmannen. Ansettelsen er et viktig skritt for at kommunen kan jobbe mer med næring… Den viktigste oppgaven blir å jobbe med næringsutvikling i kommunen og regionen. Det blir viktig å ha en god dialog med det lokale næringslivet, og jobbe for gode rammevilkår for nye og etablerte næringsaktører på Askøy.»

For styret i Askøy næringsråd, og ikke minst for bedriftene på Askøy og alle deres ansatte, var dette svært gode nyheter. Dette har vi etterlyst – næringslivet på Askøy trenger et bindeledd mellom oss og kommunen.

Stillingen ble utlyst med søknadsfrist 16. mai i år. Arbeidsområdet som ble beskrevet i utlysningen var både krevende og ambisiøst – kanskje litt for omfattende for en stilling? Et par uker etter ble søknadslisten offentliggjort – 14 personer ville veldig gjerne ha jobben.

Men så ble det stille, helt til 15. juli da vi igjen kunne lese i AV«Kommunedirektør (tidligere rådmann) sier at det ikke vil komme en avklaring med de aller første» og videre «Vi har behov for å se stillingen i en mer helhetlig sammenheng til høsten».

Askøy næringsråd er skuffet, og alle de vi representerer er nok enda mer skuffet og oppgitt.

Spørsmålene dukker opp. Det mest nærliggende er:

Hva endret seg på to måneder i kommunens administrasjon? Var det ikke tilstrekkelig oversikt over arbeidsoppgaver og organisasjonen til å vurdere behov når stillingen ble utlyst?

Er tanken nå at stillingen som næringssjef skal kombineres med ansvar for andre områder, eller skal det fjernes noen oppgaver fra den opprinnelige beskrivelsen? I så fall, hvor stor andel av stillingen skal dekke næringslivsoppgaver?

Når kan vi forvente at Askøy kommune vil ha ressurser til å utarbeide regional plan for innovasjon og næringsutvikling, gjerne i nært samarbeid med næringsrådet?

Kommunens «Handlingsplan for næringslivet 2020-2023» er omfattende og inneholder viktige saker som kan bidra til oppnåelse av kommunens hovedmålsetting: I 2030 har Askøy et attraktivt næringsliv som skaper varige verdier. Men for at dette skal være mulig haster det med å få på plass det viktige bindeleddet som næringslivet i lang tid har savnet og etterspurt.

Askøy næringsråd ber kommunedirektøren om å bli holdt løpende orientert om videre framdrift i prosessen med ansettelse av næringssjef.

June K. Akselsen
for styret i Askøy næringsråd

Del innlegg
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin