Nødplakat for digitale angrep

Politiet har en næringslivskontakt i den geografiske driftsenheten Bergen, Askøy og Øygarden som heter Sonja Lund. Vi har fått tilsendt en Nødplakat for digitale angrep fra næringslivskontakten som deles videre med næringslivet slik at denne er tilgjengelig for bedriftene. Her er det oppført telefonnumre som man ringer til hvis uhellet er ute.

Følgende info meddeles:

Et godt forebyggende arbeid med digital sikkerhet, og systematisk tilnærming til håndtering av risiko, vil redusere sannsynlighet for uønskede hendelser og konsekvensene av dette.

Som et av tiltakene i den samlede innsats har Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) sammen med Politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) utarbeidet en Nødplakat for digitale angrep.

Denne gjør seg best på veggen!

Plakaten ligger vedlagt, alternativt kan den lastes ned her: https://www.nsr-org.no/uploads/documents/Publikasjoner/nodplakat-for-digitale-angrep-v1.pdf

Del innlegg
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin