Nye tilskuddsordninger.

Kommunalt næringsfond Covid 19 – Askøy kommune

Stortinget har bevilget ekstraordinære midler til kommunale næringsfond i forbindelse med covid-19-pandemien. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er riktige for å motvirke negative virkninger av koronapandemien. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Støtteordningene har vært utlyst tidligere, men det er fortsatt noen midler igjen.
Askøy kommune skal nå fordele kr. 400.000,- i tilskuddsmidler.

Tildelingen følger regler for offentlig støtte, der bedriftsstøtte kan gis etter regler for bagatellmessig støtte (maks 200 000 euro til et foretak over en flytende treårsperiode).

Les mer her : regionalforvaltning.no

Del innlegg
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin