Økonomi

Støtte per innbygger fra Askøy Kommune: 0
Støtte fra den offentlige forøvrig: 0
Medlemskontigent: 300 000 (ca. per år)
Andre inntekter: 0