Økonomi

Støtte per innbygger fra Askøy Kommune:   0
Støtte fra den offentlige forøvrig:                 0
Medlemskontigent:                                     300 000 (ca. per år)
Andre inntekter:                                          0