Organisasjon

Næringslivsforeningen har ikke faste lokaler og vi drives på frivillig basis av styret og ildsjeler.

Antall ansatte: 0
Antall fulltidsengasjerte: 0
Antall deltids ildsjeler: 1
Styret: 8
Valgkomite: 2

Hvis du ønsker å bidra så les mer under støtt oss.