Askøy Næringsråd

- Fremmer næringslivets interesser på Askøy

Medlemsundersøkelse

Velkommen tilbake til hverdagen – for de fleste av oss. Vi starter høsten med en medlemsundersøkelse i samarbeid med Næringsalliansen. Dette er litt nytt for oss, så håper at mange tar seg tid til å svare. Dere har ca en uke på dere til å … Les mer

Nye tilskuddsordninger.

Kommunalt næringsfond Covid 19 – Askøy kommune Stortinget har bevilget ekstraordinære midler til kommunale næringsfond i forbindelse med covid-19-pandemien. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er riktige for å motvirke negative virkninger av koronapandemien. Betydningen for arbeidsplasser, … Les mer

Politiet varsler om nettbedrageri.

Det meldes om økning i antallet nettbedragerier i forbindelse med utlysing av stillinger. De siste månedene har politiet i flere distrikter mottatt anmeldelser knyttet til nettrelaterte bedragerier mot søkere til stillinger hos ulike arbeidsgivere. Her følger en beskrivelse av hvordan bedrageriene gjennomføres, hva man selv … Les mer

ANR på plass i Z Huset

8 Juni 2021 åpnet Z Huset dørene og det var ordfører Siv Høgtun som vil sto for selve åpningen, sammen med Askøy Næringsråd og representanter fra Fana Sparebank.  I Z Huset er det en plass for “alle”. Her mikser vi plasser i landskap med faste … Les mer

Frokostmøte med åpning av Grunderparken

Endelig er vi klar til å vise frem vår nye Grunderpark i Z-Huset i Storebotn Næringspark Les mer her: https://zhuset.no/ Her vil det bli en herlig blanding av etablerte og nyetablerte bedrifter i kreativt samvær.Ordfører Siv Høgtun og Styreleder Svein Vikøren står for åpningen i … Les mer

Søk midlar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)

Midlane skal nyttast til opplæringstiltak i bedrifter som er råka av koronakrisa, både ordinære opplæringstiltak og fagbrev på jobb. I første runde lyser vi ut 20 millionar kroner. Søk innan 22. mai. Døme på opplæringstiltak Opplæring som gjer det mogleg for dei tilsette å ta nye oppgåver … Les mer

Årsmøte avholdt.

Hele styret tok gjenvalg på årsmøte som ble holdt 28. april. Også i år måtte vi ty til digital løsning med kun styret tilstede. Med kyndig bistand fra LEP Tekniske Tjenester AS gikk det hele for seg på en smidig og ryddig måte. Vanlige årsmøtesaker … Les mer