Askøy Næringsråd

- Fremmer næringslivets interesser på Askøy

Søk midlar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)

Midlane skal nyttast til opplæringstiltak i bedrifter som er råka av koronakrisa, både ordinære opplæringstiltak og fagbrev på jobb. I første runde lyser vi ut 20 millionar kroner. Søk innan 22. mai. Døme på opplæringstiltak Opplæring som gjer det mogleg for dei tilsette å ta nye oppgåver … Les mer

Årsmøte avholdt.

Hele styret tok gjenvalg på årsmøte som ble holdt 28. april. Også i år måtte vi ty til digital løsning med kun styret tilstede. Med kyndig bistand fra LEP Tekniske Tjenester AS gikk det hele for seg på en smidig og ryddig måte. Vanlige årsmøtesaker … Les mer

Sykle til jobben

Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Kampanjeperioden er fra 20. april til 18. juni. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse. Vi erfarer at kampanjen kan bidra til at deltakerne blir mer aktiv etter endt konkurranse, … Les mer

#Semuligheter

#Semuligheter er en kampanje for å rette søkelyset mot utenforskap og inkludering i og etter koronakrisen. Pandemien har forsterket utfordringene med utenforskap. Noen grupper var særlig utsatte på arbeidsmarkedet også før korona. Personer med funksjonsnedsettelser og helseplager, de som mangler kompetanse og har hull i … Les mer

Årsmøte 28.04.21

Grunnet korona-situasjonen avholdes årsmøte med kun styret tilstede onsdag 28. april kl. 15.30. Møte kan følges digitalt. Her er link til møte :

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86136656972?pwd=SUJNWXBwR0dtZTZ5QkdxVEhTS0dudz09

Meeting ID: 861 3665 6972
Passcode: 607059

Vanlige årsmøtesaker. Innspill til årsmøte må skje skriftlig til post@askoynf.no innen 21. april. Alle årsmøtepapirer legges ved her.