Askøy Næringsråd

- Fremmer næringslivets interesser på Askøy

Næringsprisen 2018 og fondsmidler fra Sparebanken Vest

Askøy Næringslivs-forening arrangerer årsfest fredag 18.1.19 og vil i den anledning står for utdeling av nærings-prisen for 2018 og i samarbeid med Sparebanken Vest vil Askøy Næringslivs-forening også utdele 100 000 NOK til Askøy bedrifter som har utmerket seg innen følgende områder. Verdiskaping, nye arbeidsplasser, herunder … Les mer

Ny webside

Askøy Næringslivsforening har fått ny webside som følge av at hackere har tatt seg inn og destruert koden. Dette har pågått i flere år og tidligere har siden også blitt gjenoppbygget, uten at en helt klarte å ta bort all onnsindet kode. Denne gangen har … Les mer