Støtt oss

Våre økonomiske posisjon er svak, og vi har ikke de økonomiske musklene vi trenger for å kunne oppfylle vårt formål på en god måte. Slik situasjonen er nå, så må vi prioritere hardt hva vi gjør, hvordan og når.

Hvis du ønsker å bidra, så er du hjertelig velkommen til det. Vi trenger støtte på mange områder til felles beste for Askøy sitt næringsliv og således til alle innbyggerne. De viktigste områdene er:

Ildsjel:       Vi har mange uløste oppgaver og trenger din tid.
Økonomi:  Økonomiske bidrag vil øke vår gjennomføringsevne.
Lokaler:    Vi trenger tomt eller lokaler til å bygge et fast tilholdssted.

Lokaler/tomt er en gave som bil bidra i mange år og vil lokalene vil derfor bli navngitt etter bidragsyteren.

Ta gjerne helt uforpliktende kontakt med styreleder om du vil høre mer eller om du ønsker å bidra.