Tilskuddsordning for næringslivet 2022

Vi har fått tildelt 329.000 kroner til næringslivet på Askøy. Ordningen er spesielt rettet mot servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og –arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet.

Søknadsfristen er 8. april 2022.

Nasjonal kompensasjonsordning

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 24. januar 2022 og fordeler nye 250 millioner kroner i den syvende fordelingsrunden til kommunene.  Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte.

 • For virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, som blant annet nystartede bedrifter, vil kompensasjonsbehovet bli særlig vurdert.
 • Virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.
 • Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 eller som har til hensikt å utbetale utbytte for 2021 kan ikke søke.

Ved tildeling av tilskudd bruker kommunen den nasjonalt notifiserte ordningen.

Følgende næringer vil bli prioritert:

 • Overnattingsvirksomhet, herunder hotellvirksomhet, drift av ferieleiligheter og campingplasser.
 • Serveringsvirksomhet, herunder restaurantvirksomhet, cateringvirksomhet.
 • Reisebyrå- og reisearrangørvirksomheter
 • Kunstvirksomhet
 • Underholdningsvirksomhet, herunder kulturarrangørvirksomhet.
 • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
 • Sport og fritid (ikke idrettslag og foreninger)

Hvis det er midler igjen vil mindre tilskudd kunne tildeles andre virksomheter som kan dokumentere at de har vært berørt av smitteverntiltak 1. desember 2021 – 28. februar 2022.

Det gjelder følgende type virksomheter:

 • Turbuss
 • Taxi
 • Treningssenter/yogastudio

Kriterier for tildeling:

 • Støtte skal baseres på faktisk omsetningstap/merkostnad i perioden 1. desember 2021 til 28. februar 2022, som følge av nasjonale smitteverntiltak. Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetning i perioden 1.12.2021-28.02.2022 sammenlignet med omsetning i samme periode 2019/2020. Tap/merkostnad skal attesteres av regnskapsfører.
 • Det er mulig å søke som nystartet bedrift (ikke eldre enn 3 år). Da vil vurderingen være i forhold til styregodkjent budsjett for 2022.
 • For mindre virksomheter med søknader på under 20.000 kroner kan utfyllende egenerklæring være dokumentasjon.
 • Omsetningstapet i tilskuddsperioden samt antall årsverk legges til grunn ved fordeling av støtten. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i normal driftssituasjon.
 • Serveringsvirksomheter må ha serveringsbevilling i Askøy kommune.
 • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i Askøy kommune kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.
 • En virksomhet som er eid av et foretak (for eksempel som del av et konsern) utenfor kommunen, kan søke dersom driften i Askøy kommune er skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap. Unntaket er destinasjonsselskaper eller turistkontorer som fremmer turisme i deres respektive områder, og som eies av virksomheter innenfor Askøy kommune.
 • Søker må kunne vise til skatteattest RF-1 316 (datert 01.01.2022 eller senere). Inneholder denne restanser må man dokumentere utsettelsesavtaler med skatteetaten.
 • Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 og/eller har til hensikt å utbetale utbytte for 2021 kan ikke bevilges støtte.
 • Det er krav om at søker fyller ut egenerklæring om offentlig støtte, samt egenerklæring om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Disse erklæringene er innarbeidet i regionalforvaltning.no
 • Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.
 • Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.
 • Askøy kommune vil fordele tilskuddet fortløpende til det ikke er midler igjen.

Hvordan skal en søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no

Det er laget et eget søknadsskjema for midler som tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen. Søknadsskjemaet er lagt inn i regionalforvaltning.no.

Når det gjelder egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter (i regionalforvaltning.no):

Små foretak eller mikroforetak kan motta støtte selv om de er i økonomiske vanskeligheter. Disse trenger derfor ikke fylle ut øvrige spørsmål i skjemaet.

Definisjon på Små foretak eller Mikroforetak:

 • Færre enn 50 ansatte
 • Mindre enn 10 mill. Euro i omsetning eller mindre enn 10 millioner Euro i balanseregnskapet.

Obligatoriske vedlegg:

 • Dokumentasjon på omsetning for perioden 1.12.2021-28.02. 2022 sammenlignet med samme periode i 2019/2020, attestert av regnskapsfører. For mindre virksomheter med søknader på under 20.000 kroner kan utfyllende egenerklæring være dokumentasjon.
 • Skatteattest utstedt 01.01.2022 eller senere.
 • Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter (i regionalforvaltning.no)
 • Egenerklæring om annen offentlig støtte (i regionalforvaltning.no)
 • Opplysninger om antall årsverk i virksomheten.
 • Bekreftelse på at virksomheten ikke har eller har planer om å utbetale utbytte for 2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 8. april 2022.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Ove Vonheim
Telefon: 970 51 723
E-post: 

Vi har fått tildelt 329.000 kroner til næringslivet på Askøy. Ordningen er spesielt rettet mot servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og –arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet.

Søknadsfristen er 8. april 2022.

Nasjonal kompensasjonsordning

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 24. januar 2022 og fordeler nye 250 millioner kroner i den syvende fordelingsrunden til kommunene.  Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte.

 • For virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, som blant annet nystartede bedrifter, vil kompensasjonsbehovet bli særlig vurdert.
 • Virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.
 • Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 eller som har til hensikt å utbetale utbytte for 2021 kan ikke søke.

Ved tildeling av tilskudd bruker kommunen den nasjonalt notifiserte ordningen.

Følgende næringer vil bli prioritert:

 • Overnattingsvirksomhet, herunder hotellvirksomhet, drift av ferieleiligheter og campingplasser.
 • Serveringsvirksomhet, herunder restaurantvirksomhet, cateringvirksomhet.
 • Reisebyrå- og reisearrangørvirksomheter
 • Kunstvirksomhet
 • Underholdningsvirksomhet, herunder kulturarrangørvirksomhet.
 • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
 • Sport og fritid (ikke idrettslag og foreninger)

Hvis det er midler igjen vil mindre tilskudd kunne tildeles andre virksomheter som kan dokumentere at de har vært berørt av smitteverntiltak 1. desember 2021 – 28. februar 2022.

Det gjelder følgende type virksomheter:

 • Turbuss
 • Taxi
 • Treningssenter/yogastudio

Kriterier for tildeling:

 • Støtte skal baseres på faktisk omsetningstap/merkostnad i perioden 1. desember 2021 til 28. februar 2022, som følge av nasjonale smitteverntiltak. Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetning i perioden 1.12.2021-28.02.2022 sammenlignet med omsetning i samme periode 2019/2020. Tap/merkostnad skal attesteres av regnskapsfører.
 • Det er mulig å søke som nystartet bedrift (ikke eldre enn 3 år). Da vil vurderingen være i forhold til styregodkjent budsjett for 2022.
 • For mindre virksomheter med søknader på under 20.000 kroner kan utfyllende egenerklæring være dokumentasjon.
 • Omsetningstapet i tilskuddsperioden samt antall årsverk legges til grunn ved fordeling av støtten. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i normal driftssituasjon.
 • Serveringsvirksomheter må ha serveringsbevilling i Askøy kommune.
 • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i Askøy kommune kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.
 • En virksomhet som er eid av et foretak (for eksempel som del av et konsern) utenfor kommunen, kan søke dersom driften i Askøy kommune er skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap. Unntaket er destinasjonsselskaper eller turistkontorer som fremmer turisme i deres respektive områder, og som eies av virksomheter innenfor Askøy kommune.
 • Søker må kunne vise til skatteattest RF-1 316 (datert 01.01.2022 eller senere). Inneholder denne restanser må man dokumentere utsettelsesavtaler med skatteetaten.
 • Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 og/eller har til hensikt å utbetale utbytte for 2021 kan ikke bevilges støtte.
 • Det er krav om at søker fyller ut egenerklæring om offentlig støtte, samt egenerklæring om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Disse erklæringene er innarbeidet i regionalforvaltning.no
 • Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.
 • Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.
 • Askøy kommune vil fordele tilskuddet fortløpende til det ikke er midler igjen.

Hvordan skal en søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no

Det er laget et eget søknadsskjema for midler som tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen. Søknadsskjemaet er lagt inn i regionalforvaltning.no.

Når det gjelder egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter (i regionalforvaltning.no):

Små foretak eller mikroforetak kan motta støtte selv om de er i økonomiske vanskeligheter. Disse trenger derfor ikke fylle ut øvrige spørsmål i skjemaet.

Definisjon på Små foretak eller Mikroforetak:

 • Færre enn 50 ansatte
 • Mindre enn 10 mill. Euro i omsetning eller mindre enn 10 millioner Euro i balanseregnskapet.

Obligatoriske vedlegg:

 • Dokumentasjon på omsetning for perioden 1.12.2021-28.02. 2022 sammenlignet med samme periode i 2019/2020, attestert av regnskapsfører. For mindre virksomheter med søknader på under 20.000 kroner kan utfyllende egenerklæring være dokumentasjon.
 • Skatteattest utstedt 01.01.2022 eller senere.
 • Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter (i regionalforvaltning.no)
 • Egenerklæring om annen offentlig støtte (i regionalforvaltning.no)
 • Opplysninger om antall årsverk i virksomheten.
 • Bekreftelse på at virksomheten ikke har eller har planer om å utbetale utbytte for 2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 8. april 2022.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Ove Vonheim
Telefon: 970 51 723
E-post: ove.vonheim@askoy.kommune.no

Del innlegg
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin